За Нас
Дейности
Проекти
Ресурс
Продажби
За контакти
Водещи ценности
История
ISO Сертификати
Строителство на жилищни, производствени, смесен тип сгради 
Изпълнение на ВиК инсталации
Продажба на жилища
Представителство на фирма ROMEX
Продажба на ВиК материали
Продажба на софтуер
Строителство на жилищни, производствени, смесен тип сгради 
Изпълнени ВиК инсталации
Строителна техника
Складова база и офиси 
Автопарк
Продажба на жилища
Продажба на ВиК материали 
Продажба на софтуер
   
 

Началo Дейности Продажба на софтуер

   
 
Реклама

 

Продажба на софтуер

BUILDING MANAGER – е концепция развивана от 1991г и вече се е наложила като стандарт в строителната индустрия, като различни версии на продукта са използвани  в над 4000 фирми.

Продукта се предлага в три различни версии:
- BuildingManager2008 (най-новата версия, която включва и създаване на графици за изпълнение)
- BuildingManager2005
- BuildingManager
Целевата аудитория на програмата са инвеститори, строители и проектанти.
В много проекти всички участници по веригата използват BUILDINGMANAGER   за обмен на информация с различни ползи и цели:
Инвеститори – контрол над строителя
Проектанти – изготвяне на проектната документация
Строители – изчисляване на необходимите ресурси, отчитане на изпълненото строителство
Обикновено програмата се използва от технически персонал или персонала, който познава строителството на техническо ниво.

WORK FLOW – автоматизира бизнес процесите на фирми, които са производствени по характер или имат производство с линейна калкукация. Във фирми, които имат строителство или по-сложно производство са необходими или  BUILDING MANAGER или RESOURCE MANAGER, за да добавят присъщата за тези сектори функционалност. WORK FLOW включва счетоводство, управление на записите, продажби и доставки, като всичко оперира от една база данни. Тя може да бъде и само счетоводна или само складова система, в зависимост от нивото на внедряване.WorkFlow – означава „работен поток” и отразява логиката за работа със системата- информацията се въвежда от служителя, който е източник или отговорен за дадена информация, като всички са част от общия поток на бизнеса. Затова и архитектурата на програмата е да обработва документи-основната логическа единица носител на информация. Независимо дали документа има счетоводен, търговски или материален смисъл. Сборът от всички документи във фирмата носи цялата необходима информация за нейното управление.

HR MANAGER – Интегрирана система. Обхваща всички дейности по управление на човешките ресурси. Управление на личния състав и изчисляване на заплати.

 

 

 

 

RESOURCE MANAGER

 

 

 

 

 

За повече информация за продуктите - www.businessoft.bg

Основни клиенти на програмните продукти за област Варна
 
СД „РЕЙТЕКС – ИВАНОВ И СИЕ”
„АЛБЕНА-2000” АД
„ТРАНССТРОЙ-ВАРНА” АД
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД – КЛОН ВАРНА
ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА” ВАРНА
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД
АМ „ЧЕРНО МОРЕ” АД
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО ВАРНА” ООД
„БТК” АД
„АГРОПОЛИХИМ”АД
„ВИК” ООД
„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИГ” ЕООД
„КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” ООД
„ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ” СИЛИСТРА
„НЕКТОН” ООД
„КОМФОРТ” ООД
„НАДИН” ЕТ
„АКТИВ СИП” ООД
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-ВАРНА” ЕООД
„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД
„ПЛАНЕКС” ООД
„ЗСК” АД – ДЕВНЯ
„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ДЕВНЯ” АД
„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” АД
„МОНТАЖИ-ВАРНА” АД
„КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД
„БАСК” АД
„БЛАГСТРОЙ” ЕООД
„ТОП БИЛД” ООД
„СПЛЕНДИД” ООД
„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” АД
„СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД
„ПТ БИЛД-ВАРНА” ООД
„ТИМБИЛД” ООД
„КОНДОР КОМЕРС” ЕООД
„БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ” ЕООД
SG ЕКСПРЕСБАНК
„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД
„БУЛБЕТ05” ООД
„ХИДРОРЕМОНТ ИГ” ООД
„ПАЗАРИ” ЕООД
„МУХТАРОВ” ЕООД
„БЛЕКСИРАМА” АД
„ОДЕСОССТРОЙ” ООД
„МЕТАЛЕКС БИЛД” ООД
„ДЕЙТРОН” ООД
„ЮНИОН КОРЕКТ” ООД
„АИ ВИ СЕЙЛИНГС” ООД
„ЧЕРНОМОРСКИ СТРОЕЖИ” ООД
„КОМПАНИЯ ЗА МЕНИДЖЪРСКИ ПРОЕКТИ” ООД

 
Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

© 2008 РУБИКОН ООД. Всички права запазени.
РУБИКОН ООД

:: Начало :: За нас :: Строителство :: В и К инсталации :: Продажби :: За контакти ::