Untitled Document

JavaScript Animation

Untitled Document

Човешки ресурси

Ръководството на фирмата съзнава, че усилията ще имат успех само чрез ангажимента на всеки отделен служител на неговото работно място.

Чрез периодично изготвяне на доклади за състоянието на внедряване, прилагане и ефективност на системата за управление на качеството се констатират грешки и несъответствия се вземат мерки за остраняването им.

            Ние насърчаваме иновативност и креативност от служителите:

- Поощряваме работата им без принуда със средства като: лична отговорност, включване в цели и намерения съобразно статуса на фирмата;

- Индивидуална оценка на работата, одобрение и премиране на елитно мислещите;

- Коректно подреждане на заслуга и незаслуга, успех и неуспех на всеки поотделно, без оглед на позиция;

- Развиване на умения за критично отношение към собственото поведение и резултати.

Ние изискваме висок стандарт на качество от преките изпълнители в проектирането и строителството.

Ние се грижим за безопасността на служителите и опазване на здравето им, както във фирмата, така и при изпълнение на дейности извън нея.

Фирмата разполага с достатъчен брой квалифицирани специалисти за изпълнение на дейността си. Обхванати са всички части на работните проекти и самото изпълнение на строителството. На трудов договор във фирмата работят 50 човека, а завереният списък от специалисти неразделна част от Лиценза, издаден от МРРБ се състои от 97 експерта.

 

Oфиси

Рубикон има девет офиса – основният, разположен в гр. Варна и още осем в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Свиленград, Русе, Бургас и Белград /Република Сърбия/

Обратно горе

   

Untitled Document

начало | за нас | дейности | обекти | ресурс | за контакти
Copyright email @ Rubicon Engineering Ltd.