Untitled Document

JavaScript Animation

Untitled Document

Инфраструктурни обекти

 • Завършени инфраструктурни обекти

 • Tекущи инфраструктурни обекти:
 • Untitled Document

  2017
  Строителен надзор съгласно Договорните условия по ФИДИК /Жълта книга/:
  Строителен надзор съгласно Договорните условия по ФИДИК /Жълта книга/: ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА БЕЛГРАД – НАДЗОР НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАД СЛАВИЯ И УЛИЦА БУЛЕВАР ОСЛОБОДЖЕНИЯ (ФАЗА I), УЛИЦА РУЗВЕЛТОВА И УЛИЦА МИЙЕ КОВАЧЕВИЦА AND MIJE KOVACEVICA STREET (ФАЗА II)
  Възложител: БЕЛГРАД – Секретариат за инвестиции


  2017
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък София-Елин Пелин, част от проект "Модернизация на жп линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември    Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

   


  2017
  Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за Проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ с три обособени позиции:
  Обособена позиция № 3:
  Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на 3 бр. пасарелки
  Възложител: ОБЩИНА РУСЕ

   


  2017
  Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, инвестиционен приоритет „Градска среда с три обособени позиции:
  Обособена позиция № 3: Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с Възраждане – четвърти етап
  Възложител: ОБЩИНА РУСЕ

   


  2013
  Оценка за съответствие съгласно чл. 142 от ЗУТ, в това число оценка за съответствие по част „Конструктивна“ във фаза Технически инвестиционен проект:
  Реконструкция от ОТ 10418 на бул. България до ОТ 10422 над кръговото кръстовище на бул.Тутракан и от ОТ 10422 до УПИ ІV-587 ГКПП Дунав мост с изграждане на кръстовище - пътен възел на две нива над съществуващото кръгово кръстовище, Източна промишлена зона, гр. Русе
  Възложител: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ


  2012
  Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
  Укрепване на железен път от км 73+400 до км 73+900 и от км 74+200 до км 74+400 в междугарието Търнак – Аспарухово по 3-та жп линия

  Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  • Completed infrastructure projects
  • Current infrastructure projects:

  2010
  Оценка за съответствие и строителен надзор и съставяне на технически паспорт:
  Аварийно укрепване на свлачище на км 73+200 (сп. Струя) в участъка Търнак - Аспарухово
  Възложител:ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  Галерия | Референция | Обратно горе


  2007
  Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
  Жп тунел № 1 в междугарието Лозарево - Прилеп” от проект: “Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел”
  Възложител: НК „ЖИ”

  Галерия | Референция | Обратно горе


   

   

     

  Untitled Document

  начало | за нас | дейности | обекти | ресурс | за контакти
  Copyright email @ Rubicon Engineering Ltd.