Untitled Document

JavaScript Animation

Untitled Document

Жилищни, административни и производствени сгради, хотели

Untitled Document

 

2013 - 2014
Строителен надзор и съставяне на технически паспорти:
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община Ловеч

    Възложител: Община Ловеч

2008 – 2014
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Жилищна сграда
, УПИ Х-1219, кв. 16, СО „Св. Никола”
Възложител: ”РУБИКОН” ООД

Gallery |Reference | Top


11.2013 – 09.2014
Оценка за съответствие, строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве и съставяне на технически паспорт:
Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап

Възложител: ДП „НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”


01.2013 – 12.2013
Строителен надзор
    Проект: „Трявна – градът, в който се ражда красота“ включващ подобекти:

  • Консервационно-реставрационни и ремонтни дейности на “Часовниковата кула” – на площад „Дядо Никола,  „Райкова къща”, “Старото школо”, “Старият мост” на площад „Дядо Никола, “Даскаловата къща” и  “Къщата на Петко и Пенчо Славейкови”, „Попангелова къща“;
  • Строително – монтажни работи на Открит амфитеатър в “Музея на иконата”;
  • Преустойство на съществуваща сграда в Изложбена Gallery с фондохранилище.

Възложител:  ОБЩИНА ТРЯВНА

Reference | Top


03.2013 – 09.2013
Строителен надзори Технически паспорт:
Два броя силози за насипни товари за нехранителни цели
Възложител:  ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД

Gallery| Top


08.2010 – 04.2013
Оценка за съответствие, Строителен надзор, Технически паспорт и Координатор по безопасност и здраве:
Нова обслужваща сграда на ДП „РВД” при Летище Бургас
Възложител:  Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Reference| Top


06.2011 – 07.2011      
Оценка за съотвествие и Строителен надзор:
Стопанска сграда, винарна, зала за дегустации, битовки, с. Приселци, Община Аврен, Област Варна
Възложител: „МТГ – Делфин” АД


08.2009 – 09.2011
Оценка за съответствието, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве:
Нова административна сграда на летище Бургас
Възложител:  Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД

Reference| Top


 

2007 - 2011
Оценка на съответствието, Строителен надзор
База за отдих – Жилищна сграда за сезонно ползване, УПИ II-650005, кв. 20, местност „Караманджа”, землище гр. Смолян, Община Смолян, РЗП 5 458.22 м2  
Възложител: “ИНВЕСТКОМ” ООД

Gallery |Reference | Top


2007 - 2013
Оценка за съответствието, Строителен надзор
Комплекс „Живата вода”, УПИ XXIV-29007, 29021, кв. 2 - Масив 29, РЗП 3 215 м2  
Възложител: КИРИЛ МИРЧЕВ КАРАГЬОЗОВ

Gallery |Reference | Top


2008 - 2009
Оценка за съответствието, Строителен надзор

Търговски склад № 4”, УПИ ХVІ-301, кв. 12, по пл. на ЗПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна
Възложител: “ЧАЙКА ПАК” ООД

Gallery |Reference | Top

 


2006 - 2009
Оценка на съответствието, Строителен надзор
Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-6, кв. 7, по плана на 8-ми м.р., ул. „Драган Цанков” № 20, гр. Варна
Възложител: НЕЛИ ДИМИТРОВА, ЛИАНА ГЪЛЪБОВА


2007г. - 2009г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Вътрешно преустройство на зала за заминаващи пътници в пътнически терминал № 1
Възложител:FRAPORT TWIN STAR AIRPORT MANAGEMENT AD

Gallery |Reference | Top


2007г. - 2009г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Покривна конструкция на атриума в съществуващия пътнически терминал на летище Варна
Възложител:FRAPORT TWIN STAR AIRPORT MANAGEMENT AD

Gallery |Reference | Top


2007г. - 2008г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Стоманено хале – склад за строителни материали”, УПИ ІІ-300024, кв. 15, гр. Варна, РЗП  947 м2
Възложител: ”ТОДИ” 04 ЕАД

Gallery |Reference | Top


2007г.
Оценка за съответствие
Складова база/Терминал за базови масла и администрация, находящ се в УПИ № ІІІ-121, 143, по плана на Южна промишлена зона, гр. Варна, РЗП 12 070 м2
Възложител: “ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД

Gallery |Reference | Top


2007г.
Оценка за съответствие
Търговски център, находящ се в УПИ ХVІ-31033, кв. 7, по пл. на ОПЗ, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна”, РЗП 1 606 м2
Възложител:”АВТОЦЕНТЪР МП” ООД

Gallery |Reference | Top


2007г. – 2008г.
Строителен надзор
Търговски комплекс за авточасти и гуми, УПИ VІ-166, 167, 168, 169, кв. 14, по пл. на зона ОПЗ район ”Младост”, гр. Варна, РЗП  2 040 м2
Възложител: ЕТ ”ЖИЖО – 82 – НЕДЯЛКО ПЕТРОВ”

Gallery |Reference | Top


2007г. – 2008г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Складове, офиси и магазини за промишлени стоки, гр. Варна, ЗПЗ, кв. 41, УПИ ХХІV-1500, РЗП – 1 410 м2
Възложител: МЕГАПОРТ ООД

Gallery |Reference | Top2006г. - 2010г.
Оценка на съответствието, Строителен надзор
Жилищни сгради, находящи се в УПИ 3324, местност "Зеленика" – гр. Варна
Възложител: "Алфори" ООД

Gallery |Reference | Top


2006г. - 2009г.
Оценка на съответствието, Строителен надзор
Жилищна сграда, находяща се в УПИ VІ-6, кв. 7, по плана на 8-ми м.р., ул. "Драган Цанков" № 20, гр. Варна
Възложител: НЕЛИ ДИМИТРОВА, ЛИАНА ГЪЛЪБОВА

Gallery |Reference | Top


2006г. – 2008г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-6, кв. 569, 14-ти м.р., гр. Варна, РЗП  913,6 м2
Възложител: ”РУДИАНА” ООД

Gallery |Reference | Top


2006г. – 2008г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Жилищна сграда,находяща се в УПИ ІІІ-15 и ІV-16, кв. 657, 6-ти м.р., ул. „Ген. Колев 104, гр. Варна, РЗП 3 976 м2
Възложител: ”СМК” ООД

Gallery |Reference | Top


2006г. – 2008г.
Строителен надзор
Преустройство и промяна предназначение на хотел „Строител” в жилищна сграда в УПИ V-10, кв. 657, 6-ти м.р. гр. Варна, РЗП  2 235 м2
Възложител: ”СМК” ООД

Gallery |Reference | Top


2005г. - 2007г.
Строителен надзор
Пет етажна жилищна сграда, находяща се в кв. 5201, УПИ VІ-253, по плана на к.к. “Слънчев бряг – запад” Община Несебър, РЗП 2 860 м2
Възложител: Атанас Йорданов

Gallery |Reference | Top


2004г. – 2007 г
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Сграда със смесено предназначение на ул. “Добри Чинтулов” 14, РЗП 720 м2
Възложител: Атанас Йорданов

Gallery |Reference | Top


2005г. – 2006г.
Строителен надзор
Преустройство и реконструкция на сграда за нуждите на НАП – гр. Варна, находящ се: УПИ II – НИПКИК, кв. 32, по плана на 18 м.р., бул. “Осми приморски полк” № 128, гр. Варна, РЗП 11 765  м2
Възложител: Министерство на финансите, Национална Агенция за Приходите

Gallery |Reference | Top


2004г. – 2005г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Автосервиз и шоурум, гр. Варна, ПЗ Планова, кв. 2, УПИ 174, РЗП 2 430 м2
Възложител: “Еуратек” ООД

Gallery |Reference | Top


2004г. – 2005г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Разширение нови производствени сгради - цех за сейфови касети ”Мауер локинг системс”, гр.Варна, РЗП 369 м2
Възложител: ”Мауер локинг системс” ООД

Gallery |Reference | Top


2004г. – 2005г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор
Пристройка, надстройка и реконструкция на част от хотел “Ален Мак” – втори етап, РЗП 1 303 м2
Възложител:“Карате” ЕООД

Gallery |Reference | Top


2005г.
Оценка за съответствие, Строителен надзор, Координатор по безопасност и здраве
Отстраняване на последствията от стихийно бедствие (наводнение) от км 129+800 до км 136+200 в междугарията Самоводене – В. Търново, В. Търново – Дебелец и гара В. Търново по 4-та главна жп линия Русе – Ст. Загора – Подкова
Възложител: НК „ЖИ”

Gallery |Reference | Top


 

   

Untitled Document

начало | за нас | дейности | обекти | ресурс | за контакти
Copyright email @ Rubicon Engineering Ltd.