Untitled Document

JavaScript Animation

Untitled Document

Жилищни, административни и производствени сгради, хотели

Untitled Document

2013
Строителен надзор:
Многофамилна жилищна сграда, УПИ XIV-1, кв. 295а, IX подрайон – гр. Варна, ул. Кап. Георги Мамарчев 11
    Възложител:  „БРИК” ЕООД


2012
Оценка на съответствието и Строителен надзор:
Цех за производство на сладолед
    Възложител: „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ” АД


2012
Оценка на съответствието, Строителен надзор:
Завод за производство на взривни вещества, гр. Девня
    Възложител: „ЕСКАНА ИНВЕСТ 96” АД


2012
Оценка на съответствието, строителен надзор:
Реконструкция на инсталация за маслодобив
Възложител: „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” ЕАД


2012
Строителен надзор:
Жилищни сгради, находящи се в УПИ ХХІV и УПИ ХХVІ, кв. 623 по плана на 5 м.р.               /ул. „Полк. Свещаров” № 24/, гр. Варна
Възложител: „Одесосстрой” ООД


2010
Оценка за съответствието, Строителен надзор:
Склад за съхранение и търговия на нехранителни стоки в УПИ ІV-10, кв. 18, ЗПЗ, Район Вл. Варненчик, гр. Варна
Възложител:“ЛС Комерс” ООД

Gallery |Reference | Top


Строителен надзор
Жилищна сграда с месарски магазин и работилница за преработка на месо, парцел VІІІ-222, кв 22, в с. Аксаково, ул. „Слави Дойчев” № 6А
Възложител: МАРА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

Gallery |Reference | Top


2008
Оценка за съответствието, Строителен надзор
Жилищна сграда, намираща се в УПИ ХІ-146, кв. 16, по плана на с. Бенковски
Възложител: ДОРОТЕЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА

Gallery |Reference | Top


2007
Оценка на съответствието, Строителен надзор
Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIII-67, кв. 123, по плана на кв. Аспарухово, 29-ти м.р. гр. Варна, ул. „Пейчинович” № 5, РЗП 747 м2  
Възложител: СТОЯН КИРЯКОВ СТОЯНОВ и ЯНКО ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

Gallery |Reference | Top


 

 

   

Untitled Document

начало | за нас | дейности | обекти | ресурс | за контакти
Copyright email @ Rubicon Engineering Ltd.